ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับโล่ สถาบันที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีเด่น อันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2559

จากการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา