Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 31389 View view 107.20.120.65 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : อาคารสถานที่  บันทักเมื่อ 24/03/2016 11:54 น.

 

อาคารสถานที่

 
วิทยาลัยมีพื้นที่   4.60  ไร่  มีอาคารเรียน จำนวน  4  หลัง  อาคารประกอบ  4  หลัง 
 
อาคาร  1  

จำนวน  6  ห้อง   ประกอบด้วย                    

    ชั้นที่ 1    มีห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง  (ขนาดเท่ากับ  2 ห้อง) 
    ชั้นที่ 2    ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ห้อง  และห้องพักครู  1  ห้อง
    ชั้นที่ 3    ห้องสมุดขนาดเท่ากับ  2  ห้องเรียน
     
อาคาร  2   จำนวน 16 ห้อง   ประกอบด้วย
    ชั้นที่ 1    ห้องอาคารสถานที่ ,  ห้องพักครู,  ห้องฝ่ายกิจกรรม/แนะแนว  และ
                 ห้องฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
    ชั้นที่ 2    มีห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1  ห้อง   ห้องสำนักงาน จำนวน 1  ห้อง
                 ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา  จำนวน  1  ห้อง  และห้องคอมพิวเตอร์
                 จำนวน   1 ห้อง
    ชั้นที่ 3    มีห้องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 ห้องและห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ
                 จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นที่ 4    มีห้องพิมพ์ดีดไทย จำนวน 1 ห้อง    ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ
                 จำนวน 1 ห้อง   และห้องซ้อมการแสดงจำนวน 1 ห้อง
     
อาคาร  3  

จำนวน  20  ห้อง  ประกอบด้วย

    ชั้นที่ 1    มีห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง, ห้องสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   
                 และห้องธนาคารโรงเรียน/ห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 ห้อง
    ชั้นที่ 2    มีห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน 4  ห้อง
    ชั้นที่ 3    มีห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง 
    ชั้นที่ 4    ห้องพิมพ์ดีดไทย  1 ห้อง,  ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ  1  ห้อง 
                 และ ห้องพักครู  2  ห้อง
    ชั้นที่ 5    ห้องเก็บเครื่องดนตรี  1  ห้อง,  ห้องเก็บชุดการแสดง  3  ห้อง
                  และ ห้องเก็บอุปกรณ์   1  ห้อง
     
อาคาร  4   มีอายุประมาณ 67 ปี เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดยะลาพื้นชำรุดและได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีห้องเรียน  จำนวน   22  ห้อง  ประกอบด้วย
    ชั้นที่ 1    มีห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง   ห้องพักครู  1 ห้อง,   ห้องพยาบาล  1 ห้อง
                 และห้องประชุมศรียะลา   
    ชั้นที่ 2    มีห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง    ห้องถ่ายเอกสาร   1 ห้อง,
                 ห้องศูนย์การเรียนรู้  1 ห้อง,  ห้องศิลปะประดิษฐ์    1 ห้อง,
                 ห้องเก็บเอกสารวิชาการ  1 ห้อง  และห้องเก็บพัสดุ   1 ห้อง
อาคารประกอบ   จำนวน  7  ห้อง    ประกอบด้วยห้องครัว,   ห้องสวัสดิการ,
    ห้องละหมาด(ชาย),  ห้องละหมาด(หญิง)   
     
โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุ     จำนวน 2 ห้อง  ขนาด   9 x 12   ตารางเมตร
     
อาคารหอประชุม  

เป็นอาคารเหล็กคอนกรีต ชั้นเดียว 1 หลัง  ปูพื้นหินขัดทั้งหลังขนาด  7 x 81
ตารางเมตร

     
สนามกีฬา   วิทยาลัยมีสนามกีฬาเป็นพื้นคอนกรีต   ขนาด  21 x 41  ตารางเมตร  ใช้สำหรับจัด
    กิจกรรมหน้าเสาธง   และเป็นที่เรียนวิชาพลศึกษา  ใช้แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
   

วอลเล่ย์บอล และฟุตบอลพลาสติก

     
สวนหย่อม   วิทยาลัยได้จัดสวนหย่อมด้านหลังและด้านหน้าอาคารมีไม้ดอกไม้ประดับนานา
    ชนิด  เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมจัดที่นั่งพักผ่อนให้กับนักเรียน
   

นักศึกษาอย่างเพียงพอจากการประเมินสภาพการใช้งาน  ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้

    100%  ( ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เมื่อปี  2552 )
     
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
Yala Phadungpracha Vocatinol College
เลขที่ 1 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  เบอร์โทรติดต่อ  073-212338,Fax 073-247565
ติดต่อผู้ดูแล sai_nuddin@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo