วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วันที่ 02/06/2016 เวลา 15:36 น. (1053)
  นโยบายโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 23/10/2017
เวลา 15:48 น. (61)
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
วันที่ 23/10/2017
เวลา 15:36 น. (983)