วันที่ 10 มกราคม 2561 นร. นศ. อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมมูลนิธิยะลา โดยวิทยากรและทีมงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12. สงขลา