การนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

ประมวลภาพ การนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า จ สุราษฎร์ธานี

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 21 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 30 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 31 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 48 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???