กิจกรรมจิตอาสา?

5? ธันวาคม? 2562? ผู้บริหาร? ครู? อาจารย์? นักเรียน? นักศึกษา?วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา? ร่วมกิจกรรมจิตอาสา?

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร? มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช?

บรมนาถบพิตร? ณ? บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ??บริเวณศาลหลักเมืองยะลา