กิจกรรม นอมฎอนสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดกิจกรรม นอมฎอนสัมพันธ์ ?คุณค่าแห่งเดือนรอมฎอน? ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา โดยมี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›????????ž

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 10 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????????

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ???????‡??Š??™ ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡????????™ ?????????????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ???????‡??Š??™, ?????™????????š????????€????‡??•??š??????, ????????‡??€??—??‰??? ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???