กิจกรรม Open house เปิดบ้านสู่การมีงานทำ

วันที่ 24 มกราคม 2567
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดกิจกรรม Open house เปิดบ้านสู่การมีงานทำ โดยได้รับเกียรติจาก นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีพร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลากับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จำนวน 13 สถานศึกษา และสำนักงานหอการค้าจังหวัดยะลา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก