ประเมินสถานศึกษาพระราชทานระดับจังหวัด

19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมศรียะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก