ผลการแข่งขันทักษะ อศจ.ยะลา

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาชีพพื้นฐาน? ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

วันที่ 12 ? 13 พฤศจิกายน 2562