พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุประชายะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??‚??‰?????„?????????

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ??‚??‰?????„?????????