รางวัลพระราชทาน

7 พฤษภาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ นายอิมรอน มะลี นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา