แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา แต่งกายโทนสีม่วง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ