คณะผู้บริหาร

นางสมพร กิติสาธร

ผู้อำนวยการ

 

 

นางสาววันเพ็ญ สถาวรกวิน

?รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางกมลกรานต์ กิจไพบูลทวี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางณัฐชานันท์ น้อยทรงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา/ฝ่ายงานและความร่วมมือ