ขอแสดงความยินดีกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

ในนามผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาที่ ทำให้ศูนย์บ่มเพาะ มีความมั่นคง ยั่งยืน ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้นร.มีรายได้ มีอาชีพ การปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง ของผู้ประกอบการ ทำให้ศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล การประกวด ระดับภาค 4ดาว และระดับ ชาติ5 ดาวซึ่ง นำความภาคภูมิใจ มายังผู้ปกครอง นักเรียน คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้   เพิ่มเติม :

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน