ต้อนรับ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและคณะ

วันนที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสมพร กิติสาธร ผุู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาต้อนรับ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและคณะ ในโอกาสนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศรียะลา

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ?????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??Š?????”????????— ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 8 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??Š?????”????????— ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???