นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา เข้ารับการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดบ ผอ.จงศักดิ์ ทยานิธิิกุล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 7 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 9 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม