ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

28 พ.ค. 2562 คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 20 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ??‡?????™????•??ˆ??‡??‡?????™, ??•??‰??™??„?????‰ ?????????????–?????™??—?????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????ˆ??‡??„??™??‚?????‰??™??„??›, ???????‡??Š??™ ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 12 ??„??™, ??„??™??—?????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??€??”??‡??

??ƒ??™????????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ?????????????–?????™??—?????ˆ??ƒ??™?????ˆ???