พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุประชายะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ