ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการประชุมประสานความร่วมมือไทย มาเลย์

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการประชุมประสานความร่วมมือไทย มาเลย์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาหาร วันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม