อบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภาวะผู้นำและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภาวะผู้นำและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม”

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า