โครงการต้นกล้าความคิด เปลี่ยนจิตสำนึก เพื่อสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

โครงการต้นกล้าความคิด เปลี่ยนจิตสำนึก เพื่อสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน โดยคณะผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา 17 กันยายน 2562
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 22 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม