ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย? สีม่วง ? เหลือง

????????????? สีม่วง หมายถึง? สีแห่งความสามัคคี

????????????? เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญา สีแห่งความสว่าง

????????????? สีม่วง ? เหลือง? หมายถึง?? รู้รัก? สามัคคี? สติมี? ปัญญาเกิด