ตราประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย  สีม่วง – เหลือง

              สีม่วง หมายถึง  สีแห่งความสามัคคี

              เหลือง หมายถึง สีแห่งปัญญา สีแห่งความสว่าง

              สีม่วง – เหลือง  หมายถึง   รู้รัก  สามัคคี  สติมี  ปัญญาเกิด