กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก