เข้ารับ โล่ห์รางวัลประชาธิปไตยดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา

ผล. สมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และ นักศึกษา เข้ารับโล่ห์รางวัลประชาธิปไตยดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารนวมภูมินที์ ชั้น 2 วชิราวุธวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : คลิก

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ