กิจกรรมบริจาคโลหิต

15 พฤศจิกายน 2562 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา