กิจกรรมวันครู

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพืธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก..