ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอำนาจ  ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เยี่ยมชมนิทรรศการ การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

“เกล็ดหอมปรับผ้านุ่ม”