พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร

28 พฤศจิกายน 2562 พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรตาแรคท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลาปีบริหาร 2562 ? 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา