รับสมัครโควตา ทุน CP ALL

รับสมัครโควตา ทุน CP ALL
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เปิดรับสมัครนักเรียน ปวช.3/ม.6 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (เรียนในวิทยาลัยฯ 1 ปี
ฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ปี)
รับ จำนวน 70 คน
ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
1. ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 7,000 บาท
ปีละ 14,000 บาท
2. มีรายได้ระหว่างเรียนขั้นต่ำ 8,000 ? 12,000 บาท/เดือน
3. บริษัทฯ จัดที่พักให้ ฟรี
4. จบแล้วมีสถานประกอบการรองรับงาน
(จบแล้วมีงานทำแน่นอน)
สนใจติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
โทร.0-7321-2338 www.pdc.ac.th
Facebook:วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (รับจำนวนจำกัด)