ผลการแข่งขันทักษะ อศจ.ยะลา

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาชีพพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562