พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5? ธันวาคม? 2562?

ผู้บริหาร? ครู?? อาจารย์?? นักเรียน? นักศึกษา?? วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ? ณ? มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา